ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება

თანამშრომლები

მარიამ ჩხარტიშვილი

მარიამ ჩხარტიშვილი

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ვახტანგ გოილაძე

ვახტანგ გოილაძე

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
გიორგი ჭეიშვილი

გიორგი ჭეიშვილი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ეკა კვაჭანტირაძე

ეკა კვაჭანტირაძე

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ქეთევან ქუთათელაძე

ქეთევან ქუთათელაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ალექსანდრე თვარაძე

ალექსანდრე თვარაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მარინე ქადაგიძე

მარინე ქადაგიძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
პაპუნა გაბისონია

პაპუნა გაბისონია

მეცნიერი თანამშრომელი
სოფიო ქადაგიშვილი

სოფიო ქადაგიშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი
ზურაბ თარგამაძე

ზურაბ თარგამაძე

მეცნიერი თანამშრომელი