ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილება

თანამშრომლები

ავთანდილ სონღულაშვილი

ავთანდილ სონღულაშვილი

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ვაჟა კიკნაძე

ვაჟა კიკნაძე

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ელდარ ბუბულაშვილი

ელდარ ბუბულაშვილი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ალექსანდრე დაუშვილი

ალექსანდრე დაუშვილი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ქეთევან მანია

ქეთევან მანია

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
გია გელაშვილი

გია გელაშვილი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ლელა მიქიაშვილი

ლელა მიქიაშვილი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
არჩილ კოხრეიძე

არჩილ კოხრეიძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ირინა არაბიძე

ირინა არაბიძე

მეცნიერი თანამშრომელი
მზია ტყავაშვილი

მზია ტყავაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი
ნატო სონღულაშვილი

ნატო სონღულაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი
შორენა მურუსიძე

შორენა მურუსიძე

მეცნიერი თანამშრომელი