ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება

თანამშრომლები

ქეთევან ხუციშვილი

ქეთევან ხუციშვილი

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ნინო მინდაძე

ნინო მინდაძე

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ხათუნა იოსელიანი

ხათუნა იოსელიანი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ნაზი აზიკური

ნაზი აზიკური

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
როზეტა გუჯეჯიანი

როზეტა გუჯეჯიანი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ნინო ჩირგაძე

ნინო ჩირგაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ქეთევან ალავერდაშვილი

ქეთევან ალავერდაშვილი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
გიორგი მამარდაშვილი

გიორგი მამარდაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი
ლელა ნებიერიძე

ლელა ნებიერიძე

მეცნიერი თანამშრომელი
თეა ქამუშაძე

თეა ქამუშაძე

მეცნიერი თანამშრომელი