ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

სხვა პერსონალი

თანამშრომლები

ნინო გიგანი

ნინო გიგანი

კადრები-კანცელარიის სპეციალისტი
ნინა უგულავა

ნინა უგულავა

საფინანსო-საბუღალტრო საქმის სპეციალისტი
მალხაზ დუმბაძე

მალხაზ დუმბაძე

ვებ-გვერდის სპეციალისტი
ფატი ქერდიკაშვილი

ფატი ქერდიკაშვილი

დამლაგებელი
ლუიზა ხიზანაშვილი

ლუიზა ხიზანაშვილი

დამლაგებელი