ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილება

თანამშრომლები

როლანდ თოფჩიშვილი

როლანდ თოფჩიშვილი

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სალომე ოქრუაშვილი

სალომე ოქრუაშვილი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ლავრენტი ჯანიაშვილი

ლავრენტი ჯანიაშვილი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ირმა კვაშილავა

ირმა კვაშილავა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ნათია ჯალაბაძე

ნათია ჯალაბაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
გიორგი ავთანდილაშვილი

გიორგი ავთანდილაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი