ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორია

თანამშრომლები

ლიანა ბითაძე

ლიანა ბითაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
დავით ჭითანავა

დავით ჭითანავა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
შორენა ლალიაშვილი

შორენა ლალიაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი