ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

დირექცია

თანამშრომლები

გიორგი ჭეიშვილი

გიორგი ჭეიშვილი

დირექტორი
ვალერიან ვაშაკიძე

ვალერიან ვაშაკიძე

დირექტორის მოადგილე