04.05.2023

გიორგი ჭეიშვილის სამეცნიერო მივლინება იტალიაში

ინსტიტუტის დირექტორი, შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ისტორიის დოქტორი გიორგი ჭეიშვილი სამეცნიერო მივლინებით იმყოფება იტალიაში. ქალაქ ნეაპოლის ინივერსიტეტ "'ორიენტალეს" აზიის, აფრიკისა და მედიტერიანული კვლევების ცენტრის დირექტორის, პროფესორ ანდრეა მანძოს მიწვევით, . ჭეიშვილი 'ორიენტალეს უნივერსიტეტში წაიკითხავს ლექციებს საქართველოს ისტორიასა და ისტორიულ გეოგრაფიაში.
https://www.unior.it/ateneo/view_news/46321/18695/1/giovedi-4-maggio-venerdi-4-maggio-2023-prof-george-tcheishvili-six-lectures-on-the-h story-and-historical-geography-of-mediaeval-georgia.html