გიორგი ჭეიშვილი
დირექტორი

გიორგი ჭეიშვილი

ელ-ფოსტა: gtcheishvili@hotmail.com

განათლება/ტრენინგი:  1981-1986  წწ.  -  ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: VD 094380, 1986 წ.

დისერტაცია: საკანდიდატო - 1994 წ., „სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს (მესხეთის) ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები ანტიკურ ხანაში“ (დიპლომი № 000558)