ვალერიან ვაშაკიძე
დირექტორის მოადგილე

ვალერიან ვაშაკიძე

ელ-ფოსტა: valerian.vashakidze@tsu.ge

განათლება/ტრენინგი:  1974-1979  წწ.  -  ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: Г-1 №171309, 1979 წ.

დისერტაცია: საკანდიდატო - 1984 წ., „ძვ. წ. IV-III სს. აღმოსავლეთ საქართველოს სოციალური სტრუქტურების შესწავლის წყაროთმცოდნეობითი პრობლემები“ (დიპლომი ИТ № 008438)