სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობა
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე - ლავრენტი ჯანიაშვილი
საბჭოს მდივანი - ლიანა ბითაძე
წევრები: გიორგი ჭეიშვილი
                 ლევან გორდეზიანი
                 მარიამ ჩხარტიშვილი
                 ავთანდილ სონღულაშვილი
                 ქეთევან ხუციშვილი
                 როლანდ თოფჩიშვილი
                 გიორგი ქავთარაძე
                 ვახტანგ გოილაძე
                 ეკა კვაჭანტირაძე
                 ელდარ ბუბულაშვილი
                 ვაჟა კიკნაძე
                 ნიკოლოზ ჯავახიშვილი
                 ალექსანდრე დაუშვილი
                 ნინო მინდაძე
                 ხათუნა იოსელიანი
                 სალომე ოქრუაშვილი